Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor ondernemers is het extra aantrekkelijk om te kiezen voor een duurzame verlichting van led lampen, dit komt namelijk door de energie-investeringsaftrek. Het doel van de energie-investeringsaftrek is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie, dus ook led lampen en led verlichting.

Wat is de energie-investeringsaftrek?

De energie-investeringsaftrek is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt een financieel voordeel aan ondernemers wanneer zij investeren in bijvoorbeeld ledverlichting. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2017 is de aftrek 55% van de investering(aanschaf en voortbrengingskosten), voor 2018 54,5% en voor 2019 is de aftrek 45%.

De investering moet wel aan enkele voorwaarden voldoen, de voorwaarden zijn als volgt:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.  Led verlichting is te vinden onder 3A Bedrijfsgebouwen, vervolgens op pagina 25 onder verlichten. Hier kunt u zien aan welke voorwaarden de led verlichting en toebehoren moeten voldoen.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Wilt u meer informatie over de energie-investeringsaftrek lees dan verder op de pagina van de Belastingdienst over energie-investeringsaftrek.